ست کردی KORG Pa800 و Pa2
×

ست کردی KORG Pa800 و Pa2

ست کردی 800 و 2 با حجم 65 مگ

دارای ریتم و صداهای متنوع و تکمیل جهت برنامه کردی

گریان دهل ضرب سه جار شکاک هورامی مریوانی سقزی و ...

سرنا دوزله جفتی نرمه نی شمشال باغلاما مشک انبان و ...

از سایر فروشگاه ها و کانال های دیگر ما دیدن کنید :

http://korgset.4kia.ir/shop/page/1/

https://www.aparat.com/mm4000

https://t.me/MFSHKORGSET

قابل پرداخت : 125,000 تومان فرمت فایل اصلی : زیپ تعداد صفحات : 1 صفحه